as as
 Prof. MD. Füsun Ferda Erdoğan, Workshop Chair Prof. MD. Füsun Ferda Erdoğan, Workshop Chair
 Erciyes Universitesi 2017 tanitim Filmi Erciyes Universitesi 2017 tanitim Filmi
Atölye / Davet

AWNN organizasyon ve bilim komitesi adına sizleri Erciyes Üniversitesi Kampüsü, Nanotıp & Nanoscopy AWNN-2018 Çalıştayında ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Kayseri'deki ilk nanoteknoloji çalıştayı, dünya çapındaki bilim insanlarını son zamanlardaki önemli araştırma sonuçlarını açıklamaları için Türkiye'ye getirmeyi amaçlıyor. Çalıştay ayrıca uluslararası katılımcılara, mevcut nano araştırmaları ile Türkiye ve bölgedeki mevcut nano tesislerin durumunu göstermeyi amaçlıyor.

Bu Çalıştay, dört ana alana odaklanmaktadır; Bilgi, Teknoloji, Malzeme&Cihazlar, Enerji ve Tıp. Davetli seçkin konuşmacıların (6 Ana Konuşmacı ve 15 Davetli Konuşmacı) yanı sıra, pek çok ülkenin en iyi akademisyenleri tarafından toplam 100 sözlü ve poster sunumu olacaktır. Bu tür sunumlar; nanoyapısal büyüme, cihaz tasarımı, imalatı, modeli, test edilmesi, uygulanması, sağlık yönleri gibi konuları ele almaktadır.

Ayrıca çalıştay'in bu temel akademik rolünün yanında, çalıştay toplumun nanoteknoloji ile ilgili farkındalığını artırıcı bir rol üstlenecektir. Bu görev, gelişen Türkiye’miz için önemli bir ihtiyaçtır. Bu çalıştay ile oluşturulması hedeflenen farkındalık, lise öğrencileri, öğretmenleri ve lisans öğrencileri başta olmak üzere toplumun geniş bir kısmını hedef alacak ve ülkemizde ve bölgelerimizdeki karar vericileri de hedef alacaktır. Bunu gerçekleştirmek için; mini çalıştay, tartışma oturumları, üniversite öğrencilerinin katılımı, lise öğretmenleri ve öğrencilerin kendilerine özel sunumların da yapılacağı sergiye yaptığı ziyaretler de programa dahil edildi. Nanoteknolojinin Türkiye ekonomisini, Kayseri endüstrisini ve bölgedeki komşu ülkeleri nasıl geliştirebileceği başarılı bir anlatım ile tanıtılacak.

Sponsorlarımıza ve bu çalıştayın gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm komite üyelerine teşekkür ediyorum.

Prof. MD. Füsun Ferda Erdoğan